Program

Under kan du se programmet for forrige Pathos Forum, som ble arrangert 31. mai og 1. juni 2018.

Torsdag 31. mai 2018

10:00

Registrering

Registrering kan gjøres ved konferanseområdet fra kl. 10.00

11:00

Velkommen til Pathos Forum

Jørn Ulheim, CEO i PatoGen og konferansier Terje Sporsem

11:05

Lakseoppdrett i fremtiden

Harald Takle - R&D Manager Farming Technology, Cermaq Group

11:25

Hvordan påvirker lus dagens driftsmodeller?

Marianne Halse - Fiskehelsesjef, SalMar Farming

11:40

Lunsj

12:30

Produksjonskostnader og tap i norsk akvakultur

Henrik Vandvik Vedeler - Master-student, NHH

12:50

Kvalitet og fiskehelseutfordringer på laks fra et salgsperspektiv

Botholf Stolt-Nielsen - Managing Director, Ocean Supreme

13:10

Hvilken betydning har fiskehelse på kvalitet?

Morten Lund - Fagansvarlig Fiskehelse, PatoGen

13:30

Spørsmål og diskusjon

13:50

Pause

14:20

Helseutfordringer knyttet til postsmolt i RAS-system

Per Anton Sæther - Fagleder Fiskehelse, MarinHelse

14:40

Smittehygienisk settefiskproduksjon

Janette Festvåg - Biologisk Ansvarlig, Sundsfjord Smolt

15:00

Stress og smoltifisering - et mangehodet troll

Martin Iversen - Førsteamanuesis, Nord Universitet

15:20

Spørsmål og diskusjon

15:40

Pause

Lett servering

16:20

Yersinia - et ferskvann- eller sjøvannsproblem?

Marianne Elnæs - Fiskehelsebiolog, Marine Harvest Norway

16:40

Sykdomsforståelse med molekylære verktøy

Magnus Devold - Forskningsdirektør, PatoGen

17:00

PatoGen Life - Reduksjon av biologiske tap

Jørn Ulheim - CEO, PatoGen

17:15

Spørsmål og diskusjon

17:30

Ferdig for dagen

Festmiddag på Øygardshallen

Årets festmiddag blir som tidligere år noe man ikke kan gå glipp av. Vi tar en kort busstur ut til Giske rett utenfor Ålesund. Kvelden skal vi tilbringe på Øygardshallen hvor vi får servert mat av Klippfiskakademiet og blir underholdt av Amanda Tenfjord og Terje Sporsem.

09:00

Åpning dag 2

Konferansier Terje Sporsem

09:10

Hvordan kan digitale løsninger revolusjonere oppdrettsnæringen?

Elias Standal - Partner Development Manager, Microsoft

09:30

PatoGen Life - verktøy til beslutningsstøtte

Jostein Pettersen - Kunderådgiver, PatoGen

09:50

Prediktiv modell - datakraft til å bekjempe lakselus

Magne Aldrin - Sjefsforsker, Norsk Regnesentral

10:10

Spørsmål og diskusjon

10:30

Pause

11:00

Rensefiskhelse og risikobasert helsekontroll - et feltperspektiv

Andreas Skagøy - Avdelingsleder Fiskehelse avd. Frøya, Åkerblå

11:20

Biosikker produksjon av rensefisk

Bjørnar Gundersen - Office Manager and Logistics, Skjerneset Fisk

11:40

Forebyggende ernæring og gjellehelse

Eirik Hoel - Fiskehelsebiolog, Skretting

12:00

Spørsmål og diskusjon

12:20

Lunsj

13:00

Praktiske tiltak for overvåkning og kontroll på smitte

Karl Fredrik Ottem - Fiskehelsesjef, Cermaq Norway

13:20

Fordeler ved å redusere smittepress i produksjonen

Mari Viken Kjønstad - Fagansvarlig Fiskehelse, PatoGen

13:40

Risikofaktorer for ILA-smitte

Øystein Evensen - Professor, NMBU

14:00

Spørsmål og diskusjon

14:20

Avslutning av konferansen