Program

Under kan du se programmet for Pathos Forum 2017. Pathos Forum 2018 vil sette fokus på aktuelle tema innen stamfisk, matfisk, settefisk og rensefisk. Det vil også bli fokus på digitalisering og mulighetene det medfører. Detaljert program for årets konferanse blir publisert snarlig.

Onsdag 10. mai 2017

10:00

Registrering

Registrering kan gjøres ved konferanseområdet fra kl. 10.00

11:00

Velkommen til Pathos Forum 2017

Jørn Ulheim, CEO i PatoGen og konferansier Terje Sporsem

11:10

Fokus på fiskehelse og teknologiutvikling for bærekraftig vekst

Roy Angelvik - Statssekretær for Fiskeriministeren

11:30

TBA

11:50

Lunsj

12:50

TEMA 1 - SMOLTKVALITET

12:50

Fortsatt stort potensiale for bedre smolt

Kristoffer Alnes Røyset, Kunderådgiver - PatoGen

13:10

En bedre settefisk - veien fra kaos til kontroll?

Ann-Kristin Skaugvold, Driftsleder - Nordland Akva

13:30

Spørsmål og diskusjon

14:00

Pause

14:30

TEMA 2 - GJELLEHELSE

14:30

Gjellehelse i ferskvann - utfordringer med Pox og Branchiomonas

Even Thoen, Forsker - Veterinærinstituttet

14:50

Gjelleutfordringer i sjø

Cecilie Skjengen, Fiskehelsekoordinator Region Møre & Veterinær - Lerøy Midt

15:10

Pause

Lett servering

15:50

Gjellehelsekabalen - og verktøyene du trenger for å få den til å gå opp

Vidar Aspehaug, Direktør Forretningsutvikling - PatoGen

16:10

Spørsmål og diskusjon

16:40

PatoGen inn i fremtiden

Vidar Aspehaug, Jørn Ulheim, Magnus Devold og Ove Gjelstenli

17:00

Fri

Festmiddag på Terminalen

Kl. 18.15 blir det offisiell åpning av PatoGen sine nye lokaler, med aperitif og mingling. Vi tar så turen ned på Terminalen hvor det kl. 19.30 blir festmiddag servert av Klippfiskakademiet og underholdning av Terje Sporsem, samt et musikalsk innslag.

Torsdag 11. mai 2017

09:00

Åpning dag 2

Konferansier Terje Sporsem

09:10

Fremtidsutsikter - lakseoppdrett i et langt perspektiv

Magnus Dybvad, Analytiker - Kverva

09:30

Viktigheten av biologisk kontroll for å realisere vekst

Tor Anders Elvegård, Direktør - Nordlaks Oppdrett og Nestleder i styret i NCE Aquaculture

09:45

TEMA 3: SMITTSOMME SYKDOMMER

09:45

25 år med forskning i én pellet

Johan Rennemo, Fagansvarlig Fiskehelse & Veterinær - Skretting

10:00

Betydning av forebyggende fiskehelse i oppbygging av industriell settefiskproduksjon

Hege Sjåvik, Veterinær - Laksefjord

Judith Sørflaten, Driftsleder - Laksefjord

10:30

Pause

11:00

Smitteutvikling i sjø - nye verktøy for å redusere kostnader

Magnus Devold, Forskningsdirektør - PatoGen

11:20

Smittsomme sykdommer - felles problem krever felles løsninger

Ørjan Tveiten, Direktør Region Midt - Marine Harvest Norway

11:40

Spørsmål og diskusjon

12:10

Lunsj

13:00

TEMA 4: LUSEBEKJEMPELSE

13:00

Hva vet vi egentlig mer om lusebekjempelsen i år?

Frank Nilsen, Professor - Universitetet i Bergen/Senterdirektør - Sea Lice Research Centre

13:20

Resistens hos lakselus - hvor står vi og hvor går vi?

Kari Olli Helgesen, Forsker - Veterinærinstituttet

13:40

Pause

14:00

Gode beslutninger for forsvarlig lusebehandling

Kristrun Kristthorsdottir, Kunderådgiver & Veterinær - PatoGen

14:20

Spørsmål og diskusjon

14:45

Avslutning av konferansen